KOMORNIK SĄDOWY
przy sądzie Rejonowym w Chorzowie
IWONA OCHĘDUSZKO

Kancelaria komornicza w Chorzowie
    
Kancelaria     Właściwość     Licytacje    Kontakt     Dokumenty do pobrania    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KANCELARIA KOMORNICZA
41-500 Chorzów ul. Kościuszki 6

Tel: [032] 771 29 77
Fax: [032] 771 29 77

chorzow3@komornik.pl
www.chorzow.komornik.pl

-------------------------------

RACHUNEK BANKOWY
ING Bank śląski S.A
86 1050 1243 1000 0022 6080 8742Ważne strony:

liczniki
 


S T R E F A       P O B R A Ń

Wzory wniosków zamieszczone poniżej są w pełni respektowane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwonę Ochęduszko, wobec czego mogą być wykorzystywane w postępowaniu egzekucyjnym.
pdf
Zostały one zapisane w formacie .pdf


  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego KM

  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o alimenty

  • Wniosek o podwyższenie wysokości egzekwowanych alimentów w sprawie KMP

  • Wniosek o wykonanie eksmisji

  • Ogólny formularz wniosku do Komornika Sądowego

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyegzekwowanych alimentach

  •