KOMORNIK SĄDOWY
przy sądzie Rejonowym w Chorzowie
IWONA OCHĘDUSZKO

Kancelaria komornicza w Chorzowie
    
Kancelaria     Właściwość     Licytacje    Kontakt     Dokumenty do pobrania    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KANCELARIA KOMORNICZA
41-500 Chorzów ul. Kościuszki 6

Tel: [032] 771 29 77
Fax: [032] 771 29 77

chorzow3@komornik.pl
www.chorzow.komornik.pl

-------------------------------

RACHUNEK BANKOWY
ING Bank śląski S.A
86 1050 1243 1000 0022 6080 8742Ważne strony:

liczniki
 


K O N T A K T

TELEFON

[032] 771 29 77

FAX:

[032] 771 29 77

E-MAIL:

chorzow3@komornik.pl

WWW:

www.chorzow.komornik.pl

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A
Oddział w Chorzowie
NR: 86 1050 1243 1000 0022 6080 8742

[ w tytule przelewu należy koniecznie wskazać sygnaturę sprawy, której wpłata dotyczy. Umożliwi to prawidłowe zaksięgowanie należności]