IWONA OCHĘDUSZKO

KOMORNIK SĄDOWY przy sądzie Rejonowym w Chorzowie

Telefon

32 771 29 77

ZMIANA ORGANIZACJI KANCELARII


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko, prowadząca kancelarię komorniczą w Chorzowie przy ul. Wolności 39,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Z A W I A D A M I A

o zamknięciu kancelarii dla interesantów

od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania 

Prosimy o kontakt z kancelarią za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub korespondencji listowej.

Telefon: 32 771 29 77                                e-mail: chorzow3@komornik.pl

Wpłaty dokonywane dotychczas bezpośrednio w kancelarii należy dokonywać na rachunek bankowy:

86 1050 1243 1000 0022 6080 8742 ING Bank Sląski S.A

Wpłaty przyjmuje także placówka Poczty Polskiej w Chorzowie na wskazany numer rachunku