IWONA OCHĘDUSZKO

KOMORNIK SĄDOWY przy sądzie Rejonowym w Chorzowie

Telefon

32 771 29 77

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko – co do zasady – właściwy jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych z terenu miast Świętochłowice oraz Chorzów, jednak – wskutek uzyskania współczynnika zaległości poniżej 6.0 – z terenu całego kraju zgodnie z wyborem wierzyciela.

„Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem, że wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terrytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru wierzyciela komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego”

(Ustawa z dnia 29.08.1997r o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.Nr 133, poz.882 z późniejszymi zmianami)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko właściwy jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych z terenu miasta Świętochłowice oraz Chorzów.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 771 29 77 a wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można pobrać z serwisu www.chorzow.komornik.pl